ชื่อ - นามสกุล :นายสิงหา เพชรหนองชุม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :152 หมู่ 2 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ/เลขานุการ