พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 312

(Sripraya Mini Marathon 2019 เดิน-วิ่งเพื่อการกุศลโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ในวันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562
เดิน-วิ่งเพื่อการกุศลโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ในวันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562 เพื่อนำรายได้มา
1.ทำประตูเข้า-ออกโรงเรียน
2.ทำถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน (ถนนไร้ฝุ่น 300 เมตร)
3.สมทบทุนจ้างครูผู้สอน 1 ท่าน ให้ครบชั้นเรียน 1 ปี (ครูคอมพิวเตอร์)
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มาออกกำลังกาย เพื่อเป็นการป้องกันโรคภัยต่างๆ และส่งเสริมให้คนหันมารักษาสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น


การลงทะเบียน
รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2562 
สมัครด้วยตัวเองได้ที่ โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2562 เวลาราชการ
ประเภทกิจกรรมการเดิน-วิ่ง VIP ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 

ประเภทกิจกรรมการเดิน-วิ่ง 5 KM. 
เดิน-วิ่ง 5 km ช-ญ 350 บาท
😁รุ่นไม่เกิน12 ปี
😁รุ่น13-18 ปี
😁รุ่นทั่วไป
😁รุ่น 30 - 39 ปี
😁รุ่น 40 - 49 ปี
😁รุ่น 50 - 59 ปี
😁รุ่น 60 ปีขึ้นไป
😁 ทีม 3 คน  ทีมเพื่อน 3 คน  5 รางวัล    /ทีมครอบครัว 3 คน 1 คนอายุไม่เกิน 12 ปี 5 รางวัล

วิ่ง minimarathon 10 km ชาย 400 บาท
😁รุ่นไม่เกิน15 ปี
😁รุ่นทั่วไป
😁รุ่น 30 - 39 ปี
😁รุ่น 40 - 49 ปี
😁รุ่น 50 - 59 ปี
😁รุ่น 60 ปีขึ้นไป

วิ่ง minimarathon 10 km หญิง 400 บาท
😁รุ่นไม่เกิน18 ปี
😁รุ่นทั่วไป
😁รุ่น 30 - 39 ปี
😁รุ่น 40 - 49 ปี
😁รุ่น 50 - 59 ปี
😁รุ่น 60 ปีขึ้นไป

จำนวนจำกัด 3,000 คน

โดยโอนเงิน ผ่านบัญชี 0202 7800 4351 ชื่อบัญชี นางสาวธัญชนก อินทรพฤกษา ธนาคาร ออมสิน

ติดต่อผู้ผสานงาน
นายสากล ชูปลอด   โทร.0807127305
นายสิงหา  เพชรหนองชุม  โทร0998189745

จัดกิจกรรมโดย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และบุคลากรในโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง
นายสิงหา เพชรหนองชุม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง โทร. 0998189745